Anonymita – největší výhoda zahraniční firmy

Současná moderní euroamerická civilizace se svými internetovými vyhledávači, všudypřítomnými kamerami a on-line rejstříky velmi nahrává odtajňování soukromého života a podnikání. Jestliže s tímto trendem nesouhlasíte a chtěli byste alespoň své podnikání částečně ochránit před zvědavým publikem, pak je offshore společnost přesně tím pravým způsobem, jak toho docílit.

Skrýt se je jednoduché

I přes různé snahy o co největší transparentnost je stále možné se skrýt před zvědavými pohledy a dotazy, alespoň pokud jde o podnikání. Tuto možnost a velmi ceněnou anonymitu nabízí zejména takzvané offshorové společnosti, které jsou zakládány v zahraničí. Jde zejména o ty zahraniční země, které se řídí právem, jež je odlišné od práva českého. Toto obchodní a podnikatelské právo je pak benevolentní nejenom pokud jde o zveřejňování osobních údajů.